Другият предмет на дейност на фирма "СТЕНА" ООД е търговия с течни горива (бензин а95Н, евро-дизел), газ пропан-бутан и пълен асортимент от масла и аксесоари. Горивата се доставят чрез транспортна фирма "БИОМЕТ".

                  Бензиностанцията на дружеството се намире в с. Горна Росица, общ. Севлиево. Към нея има р аботещ сервиз и магазин за гуми за леки автомобили, а също така подемник за смяна на масла и леки ремонти.

              Ние Ви предлагаме горива, внесени от "РОМПЕТРОЛ - БЪЛГАРИЯ", придружени със сертификати за качество, съответстващи на изискванията на наредбата за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, изпитани за съответствие в Независима лаборатория за анализи към НЛА-2000 ЕООД - гр. София.

 

 

Support Joomla!
Shop 2