Фирмата е основана през 1991 г. в гр. Габрово като ЕТ ”СТЕНА - СТЕФАН СТЕФАНОВ” и развива дейност до 2005 г. Понастоящем тя е прехвърлена в дружество с ограничена отговорност “СТЕНА” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения и  вписана в регистъра по фирмено дело 518 / 2005 г. с адрес на управление: гр. Габрово, ул. “Търновско шосе“ №38 и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. “ Търновско шосе” 38, тел. 066800040; факс : 066800116.

 

Support Joomla!
Shop 2